Drvene merdevine - Wooden Ladder

 • Merdevine od lakog i čvrstog drveta, kvalitetne izrade, za razne namene...
 • Naše drvene merdevine su izrađene od odabranog, najkvalitetnijeg drveta lipe i topole.
 • Površinska zaštita drveta je odrađena na najvišem nivou.
 • Metalni okovi, kao i sigurnosne navrtke i platne na njima, su pocinkovani, što doprinosi njihovoj dugotrajnosti.
 • Metalna šarka sa kukom za kačenje i specijalno gazište za stepenik su opcioni dodatci.
 • Svako gazište je užljebljeno (ufalcovano) i osigurano sa po četiri umetka (kajle) od tvrdog drveta.
 • Svi modeli poseduju sigurnosni lanac radi sprečavanja prekomernog širenja.
 • Merdevine su pojedinačno upakovane u termo-skupljajuću, providnu foliju.
 • Deklaracija i flajer - u dogovoru sa kupcem • Our wooden ladders are made of selected, high-quality Tilia and Populus wood.
 • Surface protection of wood is done at the highest level.
 • Metal hinges, lock nuts and washer were treated with zinc, which contributes to their longevity.
 • Metal hinge with hook for hanging and a special tread to stair are optional extras.
 • Each treads is the grooved and secured with four bits of hard wood.
 • All models have a safety chain to prevent excessive expansion.
 • Ladders are individually packaged in heat-shrinking, transparent foil.
 • Declaration and the flyer - in agreement with the customer.